Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o.